KBT

KBT står för kognitiv beteendeterapi. Inom KBT arbetar man med sambandet mellan tanke, känsla och handling. Eftersom tankarna vi tänker är grunden till våra handlingar blir vårt liv ett direkt resultat av vad vi tänker.

Tankarna är en fantastiskt tillgång i varje människas liv. Ibland blir dock tankarna inte ändamålsenliga. Istället för att ta oss mot våra mål tar dem oss åt motsatt håll. De blir helt enkelt ett plågsamt hinder.

KBT är en effektiv terapiform som hjälper att ta bättre kontroll över individens skapande tankeverksamhet. Terapin lägger stort fokus på problemlösning istället för orsakerna till den specifika problematiken. Detta innebär dock inte att man inte försöker skapa en förståelse för möjliga orsak till den aktuella situationen.

Arbetssättet inom KBT kan i stora drag sammanfattas i en inledande beteendeanalys, en kartläggning av klientens mål, strukturerade terapisessioner inklusive s.k. hemuppgifter (som klienten och terapeuten kommer överens om). Hemuppgifterna är av mycket stor betydelse då de bidrar till en förstärkning av de förändringar och ökad förståelse som uppnås i terapirummet.

KBT har visat ge positiva resultat vid många psykiska problem som t.ex. depression, ätstörningar, tvångssyndrom, fobier, ångest m.m.