Terapier

Varför går man i terapi?

De flesta som går i terapi gör det när livet känns alldeles för jobbigt, när man behöver någon utomstående som står på ens sida och hjälper en att hitta förklaringsmodeller, alternativa tankar-känslor-handlingar och värdefulla redskap att använda i vardagen.

Många drar sig dock för att söka hjälp i tron om att terapin kommer att innebära ett försämrat tillstånd, åtminstone inledningsvis. Man vill helt enkelt inte må sämre och det är mänskligt.

Jag tror att många kan instämma i att utmaningar som man vägrar ta hand om blir dock ofta svårare med tiden, precis som ett obehandlat sår kan orsaka allvarliga hälsokomplikationer. Så det finns fördelar att söka hjälp i tid och utbudet av olika terapiformer har aldrig varit så stort som nu.

Som samtalsterapeut ligger mitt fullständiga fokus på att hjälpa klienten att hitta tillbaka till sig själv, sin inre glädje, kraft och skapande. Känslomässiga knutar löser vi upp med hjälp av olika energipsykologiska behandlingar som EFT och PSYCH-K® som är både effektiva och skonsamma.

Jag har själv gott igenom enorma förluster, sorg, depression och vet vad det betyder att känna bland annat hopplöshet och rädsla. Men livet har också visat mig vägen ur dessa svårigheter och gett mig den djupa övertygelsen om att det är meningen att vårt liv ska vara fylld av glädje, entusiasm, intresse, passion och mycket mer!

I kontakt med klienterna använder jag mig av olika redskap som KBT (Kognitiv beteendeterapi), EFT (Emotional Freedom Techniques som också kallas Tapping), PSYCH-K® och Kristallbäddsterapi. Kunskap om Attraktionslagen är också av stor betydelse och något som uppskattas högt av mina klienter.

KBT (Kognitiv beteendeterapi)

Kognitiv beteendeterapi är resultatet av en blandning av kognitiv psykoterapi, som bygger på teorier om våra tankar och vår informationsbearbetning och beteendeterapi som bygger på inlärningsteori. KBT innefattar även andra behandlingsmetoder, som till exempel mindfullnessbegreppet, och får därför närmast betraktas som ett parapybegrepp. KBT lägger stort fokus på problemlösning, det vill säga på livet här och nu.

Arbetssättet inom KBT kan i stora drag sammanfattas på följande sätt:

 1. En inledande beteendeanalys
 2. En kartläggning av klientens mål
 3. Strukturerade terapisessioner inklusive hemuppgifter
 4. En engagerad terapeut

KBT har visat sig ge positiva resultat i samband med många olika psykiska besvär såsom depression, ätstörningar, tvångssyndrom, fobier och ångest.

EFT (Emotional Freedom Techniques)

EFT, också känd under namnet Tapping, tillhör en ny generation psykologiska behandlingsmetoder som går under namnet Energipsykologi. Grunden i Energipsykologi är upptäckten av att känslomässiga störningar, orsakade av till exempel trauman, åstadkommer blockeringar i vårt energisystem. Dessa blockeringar skapar en obalans i kroppen och kan, i det långa loppet, orsaka ohälsa.

EFT kan beskrivas som akupunktur utan nålar i kombination med modern samtalsmetodik. Rent praktiskt knackar man på flera lätt tillgängliga meridianpunkter på bland annat händerna och ansiktet samtidigt som man pratar om känslor, tankar och kroppsförnimmelser. Knackandet görs med fingertopparna och är en mycket effektiv teknik som förenar kropp, intellekt, känslor och själ.

Det finns många användningsområden för EFT och tekniken är lättanvänd. Metoden kan användas både som terapi och självhjälpsmetod och har idag användare världen över.

Det finns många användningsområden för EFT. Några av dem är allergier, astma, barnlöshet, depression, ont i ryggen, stress, sömnproblem, viktminskning, sorg, fobier, ångest, ätstörningar, sportprestationer, personlig utveckling, låg självkänsla, magproblem IBS, migrän, flygrädsla, ilska, prestationsångest med mera. Den gemensamma faktorn i dessa åkommor är stress, som sägs ligga bakom 85% av alla sjukdomar.

EFT togs fram av  Gary Craig i USA under 1980-talet och är en utveckling och förenkling av föregångaren TFT, Thought Field Therapy av Dr. Roger Callahan.

En EFT-session består av följande moment:

 • Man definierar problemet.
 • Man gör en subjektiv bedömning av obehaget utifrån en skala 0-10.
 • Samtidigt som man knackar på handpunkten (karatepunkten) formuleras problemet samt en accepterande-fras, till exempel ”Fastän jag känner mig orolig inför provet, så accepterar jag mig själv helt och fullt”. Meningen upprepas vanligtvis tre gånger.
 • En påminnelsefras (rädd inför provet) upprepas samtidigt som man knackar på meridianpunkterna på ansikte och överkropp.
 • Med hjälp av den subjektiva skalan 0-10 kontrollerar man om det har skett en förändring i obehagets intensitet.
 • Man upprepar proceduren tills obehaget försvinner eller är på en låg nivå. Det är inte ovanligt att nya obehagliga tankar, känslor eller förnimmelser dyker upp under knackandet och dem tar man hand om enligt samma procedur.

När man en gång lärt sig EFT metoden kan den utövas på egen hand. Behandling med en EFT-terapeut kan ske antingen personligen eller per telefon eller skype. När en klient har lärt sig de grundläggande teknikerna, är fjärrsessioner ett mycket kostnadseffektivt sätt.

Även behandling i grupp är ett bra alternativ för personer med liknande problematik. Vid gruppbehandling behöver man inte nödvändigtvis avslöja några specifika detaljer om sitt problem.

EFT visar bra resultat också på barn och ungdomar och kan vara ett värdefullt redskap i att bearbeta livets dagliga utmaningar.

EFT är en evidensbaserad metod godkänd av välrenommerade APA, The American Psychological Association, som är den största vetenskapliga och professionella organisationen för psykologer i USA.

PSYCH-K®

PSYCH-K® är en rad enkla processer (s.k. balanseringar) som på ett tryggt och snabbt sätt ersätter negativa och självsaboterande tankemönster med positiva tankemönster som hjälper dig att skapa det livet du önskar dig. Balanseringarna påverkar ditt undermedvetna som står för cirka 95-99% av allt du tänker och gör dagligen. Det är nämligen det undermedvetna som styr på gott och ont nästan allt mänskligt beteende, och kallas också för vår ”auto-pilot”. Hur ser din auto-pilot ut? Är ditt liv på det sättet du vill leva det?

Behandlingen använder sig av kinesiologisk muskeltestning för att ta reda på vad som behöver balanseras och vilken process (det vill säga vilken balansering) som ska användas. I balanseringen använder vi oss av enkla kroppsrörelser och energipunkter. Balanseringen leder till att både hjärnhalvorna förbättrar sin samarbetsförmåga. När detta sker drar hjärnans mentala (vänster hjärnhalva) och emotionella (höger hjärnhalva) kapacitet åt samma håll. Samtidigt får vi en utökad kontakt med alla delar av oss, även den andliga.

Sammanfattningsvis är PSYCH-K®:

 • En icke-invasiv förändringsprocess med en väl dokumenterad framgång i över 25 år
 • En enkel men kraftfull process för att ändra begränsande medvetna/omedvetna övertygelser
 • En unik blandning av modern neurovetenskaplig forskning och gamla mind/body visdom
 • En innovativ metod för att underlätta förändring på undermedveten nivå

Robert M. Williams är upphovsman till PSYCH-K®. För ytterligare information om PSYCH-K® besök gärna PSYCH-K® hemsida: www.psych-k.com.

Kristallbäddsterapi

Kristallbäddsterapin görs med en ljusmaskin som heter kristallbädden och som kommer från Casan (Casa de Dom Inácio de Loyola, John of God) i Abadiania, Brasilien. Kristallbädden består av sju kvartskristaller som motsvarar kroppens sju huvudchakran

I praktiken går terapin till på följande sätt: du ligger bekvämt på rygg på en säng i ett mörklagt rum med avslappande musik. Ovanför din kropp hänger kristallmaskinen med sina sju kristaller, som pekar mot dina sju huvudchakran (baschakra, navelchakra, solar plexuschakra, hjärtchakra, halschakra, pannchakra och kronchakra). Bakom varje kristall finns det en färglagd disk genom vilken en ledlampa lyser. När kristallbädden är i gång lyser ljusen växelvis. Hastigheten kan regleras via kontrollpanelen. Vita eller ljusa kläder i naturmaterial (till exempel bomull och ull) rekommenderas.

Kristallbäddsterapin balanserar upp din fysiska kropp, din mentala kropp, din energikropp, din känslokropp samt stimulerar kroppens egna förmåga till cellförnyelse och självläkning. Behandlingen skapar nämligen en högre nivå av ordning, harmoni och medvetande.

Kristallbäddsterapin är en personlig upplevelse och är helt unik. Detta betyder att behandlingens resultat kan se olika ut från person till person. Det som du kanske kommer att uppleva är en ökad energinivå, klarare och lugnare tankar, en ökad koncentrationsförmåga, ett ökat inre lugn, mindre stress och ett förbättrat välbefinnande. Många kan också uppleva någon form av guidning i att lösa specifika problem. Några kan också uppleva närvaro av andliga varelser runtomkring kristallbädden.

En kristallbäddbehandling varar mellan 20-60 minuter och man kan behandlas varje dag, om man så önskar det. Ofta börjar man med 20 minuter för att sedan trappa upp till 60 minuter.

Kristallbäddsterapi

Kristallbäddsterapi

Samtalsrum

Samtalsrum

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/9/vivalma.se/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399