Terapier

Varför går man i terapi?

De flesta som går i terapi gör det när livet känns alldeles för jobbigt, när man behöver någon utomstående som står på ens sida och hjälper en att hitta förklaringsmodeller, alternativa tankar-känslor-handlingar och värdefulla redskap att använda i vardagen.

Många drar sig dock för att söka hjälp i tron om att terapin kommer att innebära ett försämrat mående, åtminstone inledningsvis. Man vill helt enkelt inte må sämre än det man redan gör och att tänka så är mänskligt.

Jag tror att många kan instämma med att utmaningar som man inte tar hand om blir ofta svårare med tiden, precis som ett obehandlat sår kan orsaka allvarliga hälsokomplikationer. Så det finns fördelar med att söka hjälp i tid och samhällets utbud av olika terapiformer har aldrig varit så stort som nu.

Jag har själv gått igenom enorma förluster, depression och ångest och vet vad det betyder att känna, bland annat, rädsla och hopplöshet. Men livet har också visat mig vägen ur dessa svårigheter och givit mig övertygelsen om att livet kan och ska levas i glädje.

Som samtalsterapeut ligger mitt fokus på att hjälpa klienten att hitta tillbaka till sin inre glädje och kraft. Min utgångspunkt är att vi skapar genom våra tankar, att allt är energi (inklusive tankar) och att vi är andliga varelser som lever ett människoliv (det vill säga vi är mycket mer än bara en kropp och ett psyke).

Jag använder mig av kunskap inom Attraktionslagen och KBT (Kognitiv beteendeterapi), samt olika metoder/tekniker som PSYCH-K® och EFT (Emotional Freedom Techniques som också kallas Tapping). Hur sessionen läggs upp beror på klientens problematik och önskemål.

Nedan följer en kort beskrivning av KBT, PSYCH-K® och EFT. För mer information titta gärna under rubrikerna ”länkar” och ”litteraturtips”:

KBT (Kognitiv beteendeterapi)

Kognitiv beteendeterapi är resultatet av en blandning av kognitiv psykoterapi, som bygger på teorier om våra tankar och vår informationsbearbetning och beteendeterapi som bygger på inlärningsteori. KBT innefattar även andra behandlingsmetoder, som till exempel mindfullnessbegreppet, och får därför närmast betraktas som ett parapybegrepp. KBT lägger stort fokus på problemlösning, det vill säga på livet här och nu.

PSYCH-K®

PSYCH-K® är en rad enkla processer (s.k. balanseringar) som på ett tryggt och snabbt sätt ersätter negativa och självsaboterande tankemönster med positiva tankemönster som hjälper dig att skapa det livet du önskar dig. Balanseringarna påverkar ditt undermedvetna som står för cirka 95-99% av allt du tänker och gör dagligen. Det är nämligen det undermedvetna som styr på gott och ont nästan allt mänskligt beteende, och kallas också för vår ”auto-pilot”. Hur ser din auto-pilot ut? Är ditt liv på det sättet du vill leva det?

Behandlingen använder sig av kinesiologisk muskeltestning för att ta reda på vad som behöver balanseras och vilken process (det vill säga vilken balansering) som ska användas. I balanseringen använder vi oss av enkla kroppsrörelser och energipunkter. Balanseringen leder till att både hjärnhalvorna förbättrar sin samarbetsförmåga. När detta sker drar hjärnans mentala (vänster hjärnhalva) och emotionella (höger hjärnhalva) kapacitet åt samma håll. Samtidigt får vi en utökad kontakt med alla delar av oss, även den andliga.

Sammanfattningsvis är PSYCH-K®:

  • En icke-invasiv förändringsprocess med en väl dokumenterad framgång i över 25 år
  • En enkel men kraftfull process för att ändra begränsande medvetna/omedvetna övertygelser
  • En unik blandning av modern neurovetenskaplig forskning och gamla mind/body visdom
  • En innovativ metod för att underlätta förändring på undermedveten nivå

Robert M. Williams är upphovsman till PSYCH-K®. För ytterligare information om PSYCH-K® besök gärna PSYCH-K® hemsida: www.psych-k.com.

EFT (Emotional Freedom Techniques)

EFT, också känd under namnet Tapping, tillhör en ny generation psykologiska behandlingsmetoder som går under namnet Energipsykologi. Grunden i Energipsykologi är upptäckten av att känslomässiga störningar, orsakade av till exempel trauman, åstadkommer blockeringar i vårt energisystem. Dessa blockeringar skapar en obalans i kroppen och kan, i det långa loppet, orsaka ohälsa.

EFT togs fram av  Gary Craig i USA under 1980-talet och är en utveckling och förenkling av föregångaren TFT, Thought Field Therapy av Dr. Roger Callahan.

EFT kan beskrivas som akupunktur utan nålar i kombination med modern samtalsmetodik. Rent praktiskt knackar man på flera lätt tillgängliga meridianpunkter på bland annat händerna och ansiktet samtidigt som man pratar om känslor, tankar och kroppsförnimmelser. Knackandet görs med fingertopparna och är en mycket effektiv teknik som förenar kropp, intellekt, känslor och själ.

Det finns många användningsområden för EFT och tekniken är lättanvänd. Några av dem är allergier, astma, barnlöshet, depression, ont i ryggen, stress, sömnproblem, viktminskning, sorg, fobier, ångest, ätstörningar, sportprestationer, personlig utveckling, låg självkänsla, magproblem IBS, migrän, flygrädsla, ilska, prestationsångest med mera. Den gemensamma faktorn i dessa åkommor är stress, som sägs ligga bakom 85% av alla sjukdomar. EFT visar bra resultat också på barn och ungdomar och kan vara ett värdefullt redskap i att bearbeta livets dagliga utmaningar.

EFT är en evidensbaserad metod godkänd av välrenommerade APA, The American Psychological Association, som är den största vetenskapliga och professionella organisationen för psykologer i USA.

Samtalsrum

Samtalsrum