Hem

Hjärtligt välkommen till Vivalma

Vivalma är resultatet av mitt stora intresse för människors välbefinnande utifrån ett psykologiskt, andligt och fysiskt perspektiv .

Jag som driver Vivalma heter Marina Hägglund och har långvarig erfarenhet av att arbeta med människor i kris och nöd. Min personliga erfarenhet av livets utmaningar, mina akademiska studier och vidareutbildningar i KBT (Kognitiv beteendeterapi), PSYCH-K® och EFT (Emotional Freedom Techniques) Marina_Hagglund_Zoom_in_WEBB (foto 45)samt daglig meditation och relevant litteratur har gett mig kunskap om hur man kan resa sig från svåra upplevelser och smärtsamma känslor.

Min utgångspunkt är att allt består av energi, vilket bekräftas av åtskilliga vetenskapliga studier världen över. Tankar är också energi och det vi tänker spelar en avgörande roll i vårt liv. Vi formar nämligen vårt liv beroende på hur vi tänker.

Tyvärr begränsas många människor av malande negativa tankar (ofta om sig själv) som skapar negativa känslor som i sin tur kan bidra till negativa beteenden.  I det långa loppet kan denna mekanism hindra individen från att attrahera det hen egentligen längtar efter, som till exempel: hälsa, kärleksfulla relationer och god ekonomi.

Känner du igen dig? Oroa dig inte! Tankarna är bara tankar och det är egentligen du som får välja vilka tankar som du vill ha. Med hjälp av PSYCH-K®, EFT och kunskapen om Attraktionslagen kan du nämligen lära dig konsten att skapa ditt liv enligt dina önskemål. Vägen till ett gladare, rikare och skönare liv kan vara lättare än vad du kanske tror.

Kontakta mig gärna om du vill veta mer!

Med värme,
Marina Hägglund