Hem

Marina_Hagglund_Zoom_in_WEBB (foto 45)Hjärtligt välkommen till Vivalma!

Vivalma är resultatet av mitt stora intresse för människors välmående utifrån ett psykologiskt och andligt perspektiv. För mig betyder ordet andlighet sökande och upplevelse av den gudomliga kraften som vi är skapade av. Andlighet och religion är inte synonymer. Man kan vara en andlig sökare utan att behöva omfamna en viss religion. Ordet Vivalma betyder levande själ på portugisiska och jag valde detta namn som en hyllning till vår gudomliga och odödliga natur.

Jag, som driver Vivalma, heter Marina Hägglund och har långvarig erfarenhet av att arbeta med människor i kris och nöd. Min personliga erfarenhet av livets utmaningar, mina akademiska studier och påbyggnadsutbildningar samt relevant litteratur har gett mig kunskap om hur man kan resa sig från svåra upplevelser och känslor. I mitt fall har vägen till förändringen varit att ta kommando över mina tankar och hitta tillbaka till den inre gudomliga kraften som vi alla härstammar ifrån. Denna kraft kan kallas för prana, energi, Gud, kosmos, medvetande, kärlek med mera. Olika namn, men med samma innebörd.

Min utgångspunkt är att vi människor är andliga varelser i en människokropp, att vår själ är odödlig, att vi kommer från samma högre medvetande och att vi därför är ett och samma. Vi är alltså inte separerade ifrån varandra. När vi blir medvetna om detta blir det mycket lättare för oss att bland annat släppa aggressivitet, rädsla, svartsjuka och frustration. Denna lära finns förklarat i många olika andliga texter som till exempel En kurs i Mirakler utgiven av Foundation for Inner Peace, I am that av Sri Nisargadatta Maharaj och Autobiography of a Yogi av Paramahansa Yogananda.