Hem

Hjärtligt välkommen till Vivalma

Vivalma är resultatet av mitt stora intresse för människors välbefinnande utifrån ett psykologiskt, andligt och fysiskt perspektiv .

Jag som driver Vivalma heter Marina Hägglund och har långvarig erfarenhet av att arbeta med människor i kris och nöd. Min personliga erfarenhet av livets utmaningar, mina akademiska studier och vidareutbildningar i bland annat KBT (Kognitiv beteendeterapi), PSYCH-K® och EFT (Emotional Freedom Techniques) Marina_Hagglund_Zoom_in_WEBB (foto 45)samt daglig meditation och relevant litteratur har gett mig kunskap om hur man kan resa sig från svåra upplevelser och smärtsamma känslor.

Min utgångspunkt är att allt består av energi, vilket bekräftas av åtskilliga vetenskapliga studier världen över. Tankar är också energi och det vi tänker spelar en avgörande roll i vårt liv. Vi formar nämligen vårt liv beroende på hur vi tänker.

Tyvärr begränsas många människor av malande negativa tankar (ofta om sig själv) som hindrar personen från att attrahera det den egentligen längtar efter, till exempel: hälsa, kärleksfulla relationer, god ekonomi.

Känner DU igen dig själv? Oroa dig inte! Tankarna är BARA tankar och de behöver inte finnas kvar, om du inte vill ha dem! Med hjälp av PSYCH-K och kunskapen om Attraktionslagen kan du nämligen lära dig att välja de tankarna som DU VILL HA och attrahera därefter. Vägen till ett gladare, rikare och skönare liv är mycket lättare än vad du tror!

Kontakta mig gärna om du vill veta mer…

Med värme,
Marina Hägglund