Länkar

dandelion-102222_310_croped

Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, Sabbatsbergsjukhuset
http://www.cbti.se/

Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier
http://sfkbt-medlem.se/

PSYCH-K ® Centre International
https://psych-k.com/

EFT:s skapare Cary Craigs hemsida
http://www.emofree.com/

Forskning om EFT och energipsykologi
http://www.eftforbundet.se/forskning

http://www.efttappingtraining.com/eft-research/

Eckhart Tolle
http://www.eckharttolletv.com/

Paramahansa Yogananda
https://www.yogananda-srf.org/